HET INITIATIEF

De doelstelling van Ondernemend Wijk aan Zee is om Wijk aan Zeese ondernemers opnieuw bij elkaar te brengen!

Ondernemend Wijk aan Zee is een initiatief dat ondernemers in Wijk aan Zee wil her-activeren met betrekking tot het huidige lidmaatschap. En nieuwe leden graag wil verwerkomen bij de huidige Ondernemersvereniging Wijk aan Zee. Vanuit deze hernieuwde basis willen we doorpakken!

Het plan van aanpak: Het huidige bestuur van de Ondernemersvereniging Wijk aan zee heeft aangegeven, dat zij graag het stokje doorgeven aan een nieuwe lichting enthousiastelingen.  Op voorwaarde dat de huidige leden daar prijs op stellen, daar vertrouwen in hebben en dat de animo hiervoor eerst goed wordt gepeild binnen de doelgroep;

Op het moment dat de animo gepeild is en dit positief wordt bevonden door het huidige bestuur, kunnen de leden een nieuw bestuur kiezen. Daarvoor kan ieder lid zich ter zijner tijd kandidaat stellen. Nadat er een nieuw bestuur is geformeerd, kunnen met elkaar nieuwe plannen worden gesmeed!

Wat gaat de ondernemersvereniging Wijk aan Zee doen?
De ondernemersvereniging Wijk aan Zee behartigt de belangen van de ondernemers in Wijk aan Zee en treedt namens haar leden op als gesprekspartner naar overheden en organisaties, zoals de Kamer van Koophandel en Koninklijke Horeca Nederland. Het treedt op als vertegenwoordiger van de ondernemers in Wijk aan Zee en is sparringpartner voor de gemeente Beverwijk in samenwerking met de Dorpsraad Wijk aan Zee. Naast een ledenvergadering in het najaar, zijn er steeds weer interessante activiteiten om de onderlinge band tussen leden te versterken. Tenslotte is de vereniging bij uitstek een podium om in informele sfeer, kennis en ervaring te delen met elkaar.